Dorado Triada - Woblery Przygoda Produkty Gdzie Kupić Firma Sklep
O Firmie
Siedziba

Siedziba

Dorado Triada Fishing


DORADO TRIADA FISHING Sp. z o.o.
ul. TRAKT BRZESKI 75 B
05-077 WESOŁA
GMINA WIĘZOWINA

tel.fax +48 13/ 431 85 64
tel. kom. +48 (0) 607 648 279
tel. kom. +48 (0) 607 648 270
e-mail: biuro@doradotriada.pl

DORADO TRIADAFISHING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAKRĘT
ul. TRAKT BRZESKI 75 B
05-077 WESOŁA
GMINA WIĘZOWINA
POWIAT Otwock
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000224305
NIP 952-19-57-952

Wysokość kapitału zakładowego 70000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 70000 zł

Copyright © 2005 Dziki (HTML, PHP, JavaScript), Ariusz (Design)